Проекти на приюта
Клуб Animal Kids
pobeda_logo
crazy-dog-day-062
Статистика

postheadericon Съвременен приют за безстопанствени кучета в община Несебър

DSCN1023Съгласно българското законодателство всяка община трябва да има приют за безстопанствени кучета и чрез него да реализира Програмата за намаляване на популацията им. Хуманното отношение към животните, от една страна, и законосъобразното намаляване на популацията на бездомните кучета, от друга, са сред поставените цели на Община Несебър, реализирането на които безспорно гради добър имидж на институцията сред европейските й партньори и гости.

През пролетта на миналата година общината обявява търг за стопанисване на приюта за безстопанствени кучета, който се печели от фондация „ Animal SOS” - млада нестопанска организация, която работи на хуманни и дарителски начала. Сключеният едногодишен договор е в размер на 46 800 лв. За периода от 18.05.2010г.-10.05.2011г. извършената дейност се изразява в следните цифри:

  • преминали през приюта 468 кучета;

  • върнати по места 80 кучета;

  • осиновени – 91 кучета;

  • останали за отглеждане в приюта – 240 кучета;

  • сигнали и жалби, на които е реагирано – 95.

Новият стопанин на обекта се е погрижил да изгради не само отговарящ на българското законодателство общински приют, но и уютен дом за уличните животни.

Само със собствени средства в размер около 60 000лв “Animal SOS” подобрява сградния фонд на общинския приют, с което създава солидна база за дългогодишно развитие на дейноста на приюта и добро сътрудничество с общината, на което фондацията се надява. Организацията изгражда просторни тухлени кучешки къщи с прилежащи им дворчета и подходящо осветление, монтира локално парно отопление в основната сграда и помещенията за болни и оперирани кучета, поставя фаянс и теракот, изгражда ветеринарномедицинските помещения и очаква в най-скоро време регистрацията на амбулаторията, монтира PVC- врати и прозорци, в двора са поставени дървени кучешки къщички, а специално закупеният джип 4х4 осигурява достъп до приюта и в най-лоши атмосферни условия.

Реализирайки общинската кастрационна програма, фондацията залавя бездомни кучета, които кастрира, чипира, обезпаразитява и ваксинира срещу бяс, а малките кученца се ваксинират и с бебешки ваксини.. Кучетата, които са здрави и безпроблемни се връщат по местата на залавяне, а бебетата и животни, които по една или друга причина не могат да се върнат на улицата, остават в приюта, очаквайки своя осиновител. “ Animal SOS” поема отглеждането на тези кучета в своята база в м.с. Черно море. Тази програма напълно съвпада с утвърдения от Световната Здравна организация метод за решаване на проблема с бездомните животни (кучета и котки).

В приюта служителите на организацията полагат денонощно грижи за всички постъпили в приюта кучета, стараейки се да им осигурят максимално добри условия за живот, съгласно българското и европейско законoдателство. Животните имат достатъчно пространство, място за лягане, разходки и игра, храненето е в зависимост от възрастта и здравословното състояние на кучетата и се контролира от ветеринар.

Ветеринарномедицинското обслужване на животните (кастрации, ваксинации, лечeние, операции) се извършва в ветеринарни клиники в гр. Несебър,гр. Бургас,гр. Варна. Лекуват се и се оперират всички нуждаещи се животни, като тези разходи се поемат единствено от организацията.

В приюта върви постоянна работа по социализиране и предлагане за задомяване на кучетата.

Още един положителен щрих в работата на организацията е активна съвместна дейност с български и европейски неправителствени организации, които оказват значителна помощ в осиновителната кампания и следят от близо стриктното спазване на европейското и българското законодателство. Фондацията работи отлично с туроператорите при възникнал проблем с бездомни кучета около хотелите им и помага на техните туристи , желаещи да осиновят наше улично животно. Част от ежедневието на организацията е перманентната образователна кампания и разяснителна работа с обществеността.

Фондацията е в ежедневен контакт с Дирекция „Екология” на Община Несебър и реагира възможно най-адекватно на сигналите и жалбите от граждани към общината. Съвместната работа на организацията и общината през изминалата година е ползотворна и насочена изцяло към законосъобразното решаване на проблема с бездомните кучета в селищата на общината и спазването на принципите на хуманното отношение към животните.

Изграждането на модерен приют за безстопанствени кучета в м.”Стролата”, с който Община Несебър може да се гордее, е факт благодарение на усилията на фондация „Animal SOS”. Приютът за бездомни кучета на Община Несебър вече е познат в обществото с отлично име и „Animal SOS” се надява на дългогодишно добро сътрудничество с общината, което ще позволи да се развие дейността чрез пряка работа с големи международни организации и други европейски приюти.

Фондацията притежава сертификат за качество ISO 9001, което е показател за високото ниво на работа на организацията и последователното и систематично изпълнение на ангажимента, поет към българската общественост и Община Несебър.


приют Несебър сега приют Несебър сега
приют Несебър сега приют Несебър сега
приют Несебър сега приют Несебър сега
DSC07120 DSCN1182
DSCN1191